Praca dla trenera

Kategoria: zajęcia Opublikowano: 2023-08-20 10:29:02

 

Oferta pracy dla trenera piłki siatkowej 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy GILUS w Gilowicach ogłasza nabór na stanowisko TRENERA PIŁKI SIATKOWEJ

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

Termin zajęć: cały rok  szkolny wrzesień – czerwiec , 3 x w tygodniu,  godziny popołudniowe 
(harmonogram oraz ilość godzin do ustalenia)

 

Miejsce Zajęć: Hala Sportowa Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religii w Gilowicach

 

Uczestnicy zajęć: dziewczęta szkoła podstawowa  i licealna

 

Niezbędne wymagania
• Posiadanie odpowiednich kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia
zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego,
• Wykształcenie pedagogiczne o profilu sportowym lub uprawnienia instruktorskie
• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności trenera, instruktora.
• Nieposzlakowana opinia
• Zainteresowanie dodatkową pracą w godzinach popołudniowych
• Chęć rozwoju i osiągania sukcesów w działaniach społecznych i sportowych

 

Wymagania mile widziane
• Doświadczenie w pracy w charakterze trenera, instruktora. 
• Członkostwo w klubach i organizacjach sportowych

 

Zakres wykonywanych zadań
• Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki siatkowej w wyznaczonym terminie i na wskazanym obiekcie przez Zleceniodawcę
• Rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej przez Zleceniodawcę dokumentacji
• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych
• Organizacja imprez i rozgrywek sportowych

 

Wymagane dokumenty
• Życiorys (CV)
• Kopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć, tj. kwalifikacje instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego,

 

Oferty należy składać na adres: muksgilus@op.pl 
Kontakt tel. 793691105  (Prezes )

© MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GILUS” W GILOWICACH