MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI
KLUB SPORTOWY „GILUS”
W GILOWICACH


Bank Spółdzielczy w Miedźnej
23 8446 0006 2001 0000 0635 0001
NIP 638–15–92–703
REGON 072787283
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Nr KRS 0000232335


Sekcje:

 • siatkówka
 • pływanie

Skład Zarządu Klubu:

 1. Sławomir Formas – Prezes Klubu
 2. Monika Gaj – Skarbnik Klubu
 3. Lesława Pawełko – Sekretarz Klubu
 4. Agnieszka Maślanka – Członek Zarządu
 5. Marek Kapłon – Członek Zarządu
 6. Bogusława Murańska - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej Klubu:

 1. Edyta Włodarska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Natalia Bednorz – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 3. Patrycja Kroczek – sekretarz Komisji Rewizyjnej

© MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GILUS” W GILOWICACH